Afscheid ds. Gert Lubberts

Janna en Gert,

Vrijdagavond hebben we als gemeenteleden met een gezellige avond afscheid van jullie genomen. Vrijwel alle onderdelen van de kerkelijke organisatie hadden Janna en jou wel iets te vertellen. Het was veelkleurig en de verbondenheid met jou als predikant sprongen er uit. Vijftien jaar ben je hier in Borger voorganger geweest en er zijn vele memorabele punten te noemen, maar gezien de korte spanne tijds die mij volgens het programma is gegeven kan ik slechts bij een paar stil staan.

Je hebt, net als ik, weg- en waterbouw gestudeerd in Amsterdam. Dat pleit in ieder geval voor je! Dat betekent dat je al vroeg bekend was met bruggen bouwen. En dat is een van je kwaliteiten: bruggen bouwen oftewel verbinden van oevers of in jouw geval, na je studie theologie, verbinden van mensen. Altijd de rustige mens die tijdens vergaderingen en overleggen ons voorhield wat ons bindt en niet wat ons scheidt en dat dat de basis is voor verder gesprek. Vooral in het plaatselijke fusieproces tussen Hervormd en Gereformeerd een niet te verwaarlozen factor.Een tweede kwaliteit is het pastor zijn, daar zijn  waar mensen in de knoop zitten, verdriet hebben, niet weten wat te doen! Tijdens de verbouw van dit kerkgebouw, bijna 10 jaar geleden, overleed een van de werknemers van het bouwbedrijf tijdens een val. Dit gebeurde op vrijdag en zaterdagmorgen kwamen –zonder afspraak- de vrijwilligers die meehielpen met de bouw hier in deze ruimte bij elkaar. Er viel niets te zeggen tot jij zei (want je was er ook) laten we het Onze Vader bidden. Tijdens het koffiedrinken erna gaf het een ieder weer ruimte er over te praten. Vrijdagavond is uitgebreid aan de orde gekomen dat je een goed liturg bent. Je besteed veel aandacht aan de opbouw, liedkeuze en het woord in je kerkdienst. Je beseft dat pas als je in de vreemde kerkt. Mijn Tineke zei altijd: als je elke keer exquise gerechten voorgeschoteld krijgt,  besef je niet hoe bevoorrecht je bent.

Natuurlijk blijft niet elke preek hangen, maar de preek over de bruiloft van Kana is dat wel. De wijn was op! Is er dan geen wijnmaker die de glazen weer kan vullen? Ja, die is er, die man uit Nazareth! Want die wijn is hij ten diepste zelf. En nog steeds omdat hij opstaat in mensen, in gewone mensen, ook nu, die in zijn naam de lege glazen weer vullen. Dat zijn de nieuwe wijnmakers in het spoor van Jezus. De preek eindigde met de oproep “Laten we wijnmakers worden.”

Ook het nieuwsgierig zijn is je niet vreemd. Altijd als je op vakantie was geweest kwamen in je preken de verre heuvels en uitzichten en vooral wat daar weer achter lag aan de orde. Altijd weer op zoek naar onbekende verten. Ik stel me zo voor dat je met Janna in je tentje ligt en dan zegt “Janna”! En Janna kreunt inwendig want zij weet wat er komt. Zij had zich al verheugd op een dag bij het zwembad. “Janna”, we pakken morgenochtend en gaan kijken  wat er achter gindse heuvels ligt. En hoe Janna ook beweerde dat het er daar precies zo uitzag als hier. Nee, we gaan. Dat een zo gelovig mens als jij op dat gebied zo ongelovig kan zijn.

Dit zijn een paar voorbeelden verbinden, pastor, preken en een klein beetje ongelovig zijn. We hebben het er vijftien jaar mee moeten doen, maar de vrijdagavond nog op het netvlies is het een goede en vruchtbare combinatie geweest. Dit is je laatste kerkdienst als predikant van de Protestantse Kerk in Borger en daarna ben je gemeentelid. Het gaat Janna en jou in de komende tijd goed.

Na de verbouwing in 2007 heb je een sleutel ontvangen om in de kerkelijke gebouwen te kunnen komen. Nu je predikant in ruste bent heb je die niet meer nodig. Na de dienst zou ik deze sleutel graag van je terug krijgen.

Peter Venniker (praeses)

klil hier op fotoalbum

 

      

KLIK VOOR MEER FOTO’S