Rectificatie op brief week 26.

In week 26 is een brief bezorgd met een verzoek om een extra toezegging voor de professionele inzet van een kerkelijk werker. Tot onze grote spijt is daarin een oud bankrekeningnummer vermeld. Via onderstaande link kunt u een herziene versie inzien met daarin het juiste bankrekeningnummer van de kerk (zoals dat ook in de samenspraak staat). Brief met goede banknr.