Predikanten en moderamen

Onze Predikanten

 • Vacature: zie ook de profielschets op de home-pagina
 • Pastor H. Hansma

Werkzaam als part-time leerkracht godsdienstonderwijs:

 • Mw. A. Kasemier, obs de Meander te Borger
 • Mw. E. Hoving, obs Daltonschool te Ees
 • Mw. T. Haveman, obs de Ekkelhof te Drouwen. 

Moderamen

Het moderamen van de kerkenraad wordt gevormd door:

 • Preses: Peter Hoving
 • Scriba: Kris Dambrink
 • Diaken: Tineke van Dijk
 • Ouderling: Hanny Luinge
 • Kerkrentmeester: Siebe Kamer
 • Predikant: vacature
 • Pastor: Hessel Hansma 

Verdeling gemeente

De gemeente is verdeeld in 5 wijken. Op dit moment  heeft Hessel Hansma alle wijken onder zijn hoede.

Contact

Om in contact te komen met de predikanten of de moderamen kunt u hier klikken.

Verder nieuws

Vakantie beheerder ’t Anker

De vakantie van Gilbért Rundervoor begint op vrijdag 19 juli en op maandag 19 augustus zal hij zijn werkzaamheden weer oppakken. Uitsluitend voor dringende zaken kan contact worden opgenomen met Sjoerd Elsinga, telefoonnummer 06-44344522.

Koffie-ochtenden

We nodigen u weer uit voor onze gezellige koffie-ochtend onder de titel het is ‘Tijd voor ’n bakkie’. Die is op de donderdagmorgens van 13 en 27 juni en 11 en 25 juli. En daarna weer op de 2e en 4e donderdagmorgen van elke maand. Vrije inloop tussen 10 uur en 11.30...

Feest van de Geest in Goede Herderkerk Borger voorbij

Thema Troost stond centraal Het zesde Feest van de Geest in de Goede Herderkerk in Borger is achter de rug. De leden van werkgroep  Jan de Boer, Ds. Theo van ’t Hof, Liturg Lauwrens Wanders en Jan Top kijken samen met de kunstenaar Annewil Jansen uit Nijverdal met...

Vakantie beheerder ’t Anker

De vakantie van Gilbért Rundervoor begint op vrijdag 19 juli en op maandag 19 augustus zal hij zijn werkzaamheden weer oppakken. Uitsluitend voor dringende zaken kan contact worden opgenomen met Sjoerd Elsinga, telefoonnummer 06-44344522.

Koffie-ochtenden

We nodigen u weer uit voor onze gezellige koffie-ochtend onder de titel het is ‘Tijd voor ’n bakkie’. Die is op de donderdagmorgens van 13 en 27 juni en 11 en 25 juli. En daarna weer op de 2e en 4e donderdagmorgen van elke maand. Vrije inloop tussen 10 uur en 11.30...

Feest van de Geest in Goede Herderkerk Borger voorbij

Thema Troost stond centraal Het zesde Feest van de Geest in de Goede Herderkerk in Borger is achter de rug. De leden van werkgroep  Jan de Boer, Ds. Theo van ’t Hof, Liturg Lauwrens Wanders en Jan Top kijken samen met de kunstenaar Annewil Jansen uit Nijverdal met...