Noodhulp Oekraïne (update)

We hebben een aantal maanden goederen ingezameld voor de nood in Oekraïne .
Dit was een groot succes dankzij uw inbreng en de inzet van veel vrijwilligers.
Wij zien echter een teruggang bij de inzamelingsacties op de 2e en 4e zaterdagen van de maand.
Wij hebben daarom besloten om de actie op kleinere schaal voort te zetten.

De inzameling op zaterdag komt te vervallen.
Wel blijven we elke zondag voor de kerkdienst inzamelen.

Dus:  elke zondag bent u/jij in de gelegenheid om houdbare levensmiddelen en  speelgoed in te leveren in de dozen in de hal.

Van de sociaal diakenen zal Trijntje Eising het aanspreekpunt zijn m.b.t.  deze actie.

Namens de sociaal diakenen

Gesinus van der Vinne en
Trijntje Eising,
Tel. 0599 236533