Goede Vrijdag

De foto’s vindt u op vorige bladzijde.

De bloemengroep heeft dit jaar gekozen voor het kruis.

Een symbool dat op deze dag niet kan ontbreken.

De symboliek van de doornenkrans is in prikkeldraad weergegeven.

Doornen die horen bij het lijden.

We gedenken de lijdensweg van Jezus, maar ook zijn we met onze gedachten bij het menselijk lijden op aarde.

Judaspenning is door de krans heen gevlochten.

De vliezen lijken op zilverlingen.

Het geld dat Judas kreeg voor zijn verraad, tot 3 keer toe.

De rode ranonkels aan de voet van het kruis verbeelden het bloed dat vergoten is.

Licht verduistert.

Het wordt stil.