1e zondag 40-dagen

Foto’s vindt u hier:

Vandaag op de 1e Zondag van de 40 dagentijd is de bloemengroep geïnspireerd geraakt door de naam van deze zondag. Invocabit wat zoveel betekent als Roepen. Daarnaast hebben zij gedacht aan het thema teken van leven, het bijbelgedeelte uit Exodus (3:1-18), 75 jaar bevrijding (Borger).

——————————————————–

Voor u ziet u chaos. Ontbering. Woestenij.

Dood hout in elkaar verstrengeld. Er is geen doorkomen aan.

De jute ondergrond staat symbool voor soberheid  en ontbering.

De bal van prikkeldraad verbeeld het lijden.

We zitten vast. Opgesloten.

Overal lijkt er armoede te zijn, verdriet, ziekte en eenzaamheid.

Het kleurt zwart in ons leven. Donker.

De takken van de doornstruik staan symbool voor Mozes die in de brandende doornstruik door God geroepen werd.

En dan zien we een teken van leven.

Een klein polletje hoop.

Een gedeelte uit een gedicht van Piet Posthuma beschrijft dit prachtig.

 

“De natuur weet het al

Kan niet wachten

Niet veertig dagen lang

Heeft geen woorden nodig

Weet van licht

Staat op

Voor dag en dauw

Als in het eerste sneeuwklokje

Dwars tegen de winter in

 

Dan is er weldra geen houden meer aan

Heeft de dood het nakijken

Barst de aarde open

Staat alles in bloei”.